โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.26 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 894.67 KB