โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.75 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ ระดับก่อนประถมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB