โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่ทัศนศึกษาที่นักเรียนอยากไปมากที่สุด
สยามโอเชี่ยนเวิล์ด
ท้องฟ้าจำลอง
สวนสัตว์ดุสิต
พิพิธภัณฑ์เด็ก
เมืองจำลอง
วัดพระแก้ว
สวนสยาม
สยามโอเชี่ยน เวิล์ด
ดรีมเวิล์ด
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/07/2011
ปรับปรุง 13/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 931756
Page Views 1333154
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหมูดุด คลองขุด ท่าใหม่
2 โรงเรียนบ้านอัมพวา คลองขุด ท่าใหม่
3 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว คลองขุด ท่าใหม่
4 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ คลองขุด ท่าใหม่
5 โรงเรียนวัดคลองขุด คลองขุด ท่าใหม่
6 โรงเรียนวัดหนองคัน ตะกาดเง้า ท่าใหม่
7 โรงเรียนวัดแขมหนู ตะกาดเง้า ท่าใหม่
8 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่
9 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ตะกาดเง้า ท่าใหม่
10 โรงเรียนสุดแสงวิทยา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
11 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
13 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ 039-395260
14 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
15 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ท่าใหม่ ท่าใหม่ 039431158
16 โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ ท่าใหม่
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ท่าใหม่ ท่าใหม่
18 โรงเรียนบ้านไร่เก่า รำพัน ท่าใหม่
19 โรงเรียนวัดท่าศาลา รำพัน ท่าใหม่
20 โรงเรียนวัดรำพัน รำพัน ท่าใหม่
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 สองพี่น้อง ท่าใหม่
22 โรงเรียนวัดสามผาน สองพี่น้อง ท่าใหม่ (039) 431786
23 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาบายศรี ท่าใหม่
24 โรงเรียนบ้านมาบโอน เขาบายศรี ท่าใหม่
25 โรงเรียนบ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่
26 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่
27 โรงเรียนบ้านแพร่งหน้าผาล่าง เขาแก้ว ท่าใหม่
28 โรงเรียนบ้านตาเลียว เขาแก้ว ท่าใหม่
29 โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล เขาแก้ว ท่าใหม่ 039-326986
30 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เขาแก้ว ท่าใหม่
31 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย เขาแก้ว ท่าใหม่
32 โรงเรียนบ้านวังปลา เขาแก้ว ท่าใหม่
33 โรงเรียนบ้านท่าปก เขาแก้ว ท่าใหม่
34 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่
35 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี โขมง ท่าใหม่
36 โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) โขมง ท่าใหม่ (039) 310193
37 โรงเรียนวัดนาซา กระแจะ นายายอาม
38 โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) กระแจะ นายายอาม 0 - 3937 - 0174
39 โรงเรียนวัดหนองแหวน กระแจะ นายายอาม
40 โรงเรียนวัดช้างข้าม ช้างข้าม นายายอาม
41 โรงเรียนบ้านต้นกระบก นายายอาม นายายอาม 039-371559
42 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นายายอาม นายายอาม
43 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์พลอย นายายอาม นายายอาม
44 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม นายายอาม 039371251,039371252
45 โรงเรียนวัดนายายอาม นายายอาม นายายอาม
46 โรงเรียนวัดวังหิน วังโตนด นายายอาม 039 - 437264
47 โรงเรียนวัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วังใหม่ นายายอาม 039395352
48 โรงเรียนบ้านหนองหงส์ สนามไชย นายายอาม 08-4946-8030
49 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย นายายอาม
50 โรงเรียนวัดเขาน้อย คมบาง เมืองจันทบุรี
51 โรงเรียนวัดคมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี
52 โรงเรียนวัดเนินยาง คมบาง เมืองจันทบุรี
53 โรงเรียนวัดเนินสูง คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี (039) 343481
54 โรงเรียนวัดทองทั่ว คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี
55 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
56 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี (039) 321662
57 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
58 โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล จันทนิมิต เมืองจันทบุรี 086-3777163
59 โรงเรียนลาซาลจันทบุรรี (มารดาพิทักษ์) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
60 โรงเรียนบุญสมออนุบาล ตลาด เมืองจันทบุรี
61 โรงเรียนตังเอ็ง ตลาด เมืองจันทบุรี 311470
62 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตลาด เมืองจันทบุรี
63 โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี
64 โรงเรียนบุญสมวิทยา ตลาด เมืองจันทบุรี
65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ท่าช้าง เมืองจันทบุรี
66 โรงเรียนบ้านแก้ว ท่าช้าง เมืองจันทบุรี (039) 471327
67 โรงเรียนวัดโยธานิมิต บางกะจะ เมืองจันทบุรี
68 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
69 โรงเรียนวัดสิงห์ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
70 โรงเรียนวัดพลับ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
71 โรงเรียนบางกะจะ บางกะจะ เมืองจันทบุรี
72 โรงเรียนวัดดอนตาล พลับพลา เมืองจันทบุรี
73 โรงเรียนวัดพลับพลา พลับพลา เมืองจันทบุรี (039) 354537
74 โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล พลับพลา เมืองจันทบุรี
75 โรงเรียนวัดโป่งแรด พลับพลา เมืองจันทบุรี
76 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ เมืองจันทบุรี (039) 311119
77 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
78 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลกัลยา วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
80 โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
81 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี
82 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ หนองบัว เมืองจันทบุรี
83 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว เมืองจันทบุรี
84 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม หนองบัว เมืองจันทบุรี
85 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
86 โรงเรียนวัดเกาะโตนด เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
87 โรงเรียนวัดเกาะขวาง เกาะขวาง เมืองจันทบุรี
88 โรงเรียนบ้านชำโสม แสลง เมืองจันทบุรี
89 โรงเรียนวัดแสลง แสลง เมืองจันทบุรี
90 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว
91 โรงเรียนบ้านโคกวัด ขุนซ่อง แก่งหางแมว
92 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว
93 โรงเรียนบ้านเนินจำปา พวา แก่งหางแมว 039490440
94 โรงเรียนบ้านคลองครก พวา แก่งหางแมว 039480034,081-2667414
95 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว
96 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว
97 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สามพี่น้อง แก่งหางแมว
98 โรงเรียนบ้านประแกต สามพี่น้อง แก่งหางแมว
99 โรงเรียนบ้านซอยสอง สามพี่น้อง แก่งหางแมว
100 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว
101 โรงเรียนวัดเขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว
102 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว แก่งหางแมว
103 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด แก่งหางแมว แก่งหางแมว
104 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมว แก่งหางแมว
106 โรงเรียนบ้านโป่งวัว แก่งหางแมว แก่งหางแมว