ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธันญธรณ์ เริงปรีดารมย์ (หมวยออม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 4
อีเมล์ : aomnulanbra_36@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/aomlcpnnw
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : BIMS Maritime Academy
ตำแหน่ง : Procurement Department
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Chonburi

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ต.ค. 2558,13:36 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.3.125


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล