ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (ภาษาจีน)

นางสาวเกศริน เเซ่ไหน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (ภาษาจีน)

นางกัญรัตน์ ตั้งบุญทวี
ครูผู้สอน

นายสุทธิ เเซ่เตียว
ครูผู้สอน

นางสาววิภาดา เเซ่ก๊วย
ครูผู้สอน

นางสาวจรินทร์ยา เปรมตระกูล
ครูผู้สอน

นางสาวภิญญกาญจณ์ บุญมีโชติ
ครูผู้สอน

นางสาวธมลวรรณ สุขนานา
ครูผู้สอน

นายสุทธิภัทร วีระธรรม
ครูผู้สอน

นางสาวอภิญญา ประมาณพล
ครูผู้สอน

นางสาวชวี่ โจว
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นางสาวช่านชาน เหลิ่ง
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นางสาวพ่านพ่าน หยาง
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นางสาวลี่อิ๋ง หวัง
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นางสาวสวี่เหมิน ซ่ง
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นางสาวเสวียน เหยา
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นางสาวเสียวเสี่ยว เซี้ย
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นายจื้อเหิง หวัง
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นายเย่าตง จาง
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ

นายหลัน พ่าน
ครูพิเศษจีนต่างประเทศ