โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 61 นักเรียน ป. ๖ และ ม.๓ รับเอกสาร ปพ.๑
23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ
09 มี.ค. 61 ประชุมครู
03 มี.ค. 61 กิจกรรมบัญฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิม
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
16 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๓ - ป.๔
09 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๑ - ป.๒
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET
02 ก.พ. 61 ประชุมครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
05 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.๒ ม.๓
03 ม.ค. 61 ประชุมครู
01 ม.ค. 61 วันขึ้นปีใหม่
13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
08 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๖
05 ธ.ค. 60 วันพ่อ
04 ธ.ค. 60 ประชุมครู
30 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.๓
18 พ.ย. 60 สอบ YCT HSK
11 พ.ย. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
11 พ.ย. 60 ถึง 11 ม.ค. 61 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
02 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 กิจกรรมกีฬาสี
01 พ.ย. 60 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
09 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ภาษาจีน
04 ก.ย. 60 ประชุมครู
01 ก.ย. 60 ค่ายภาษาจีน
29 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.๕ - ป.๖
26 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๖
25 ส.ค. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม .๓
21 ส.ค. 60 ค่ายคลินิคภาษาพัฒนาการการอ่านการเขียน
20 ส.ค. 60 สอบ YCT HSK
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
08 ส.ค. 60 ค่ายรักการอ่าน
07 ส.ค. 60 ประชุมครู
05 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.๔
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ และกิจกรรมทัศนศึกษา ม.๑ - ม.๓
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยและห้องสมุด
21 ก.ค. 60 ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕
17 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ม.๑ ม.๒ ม.๓
14 ก.ค. 60 กิจกรรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว
12 ก.ค. 60 กิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง
11 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
10 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
04 ก.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๕ ป.๖
03 ก.ค. 60 ประชุมครู
27 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๓ ป.๔
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
20 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม ป.๑ ป.๒
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
12 มิ.ย. 60 ประชุมครู
09 มิ.ย. 60 แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
01 มิ.ย. 60 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
14 พ.ค. 60 งานฉลองโรงเรียนครบรอบ ๗๑ ปี
07 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่