ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เนื้อเพลงโรงเรีย


เพลงมาร์ชตังเอ็ง    พวกเราตังเอ็งเก่งสามารถ                   สมปราชญ์ปรัชญากล้าหาญ        มีวินัยใฝ่เรียนรู้วิชาชาญ                      เชิดชูคุณธรรมนำงานและจิตใจ

สามัคคีคือพลังคติพจน์                      น้ำเงินแดงงามงดยิ่งใหญ่

ต้นสนฉัตรดอกเฟื่องฟ้าพาก้าวไกล       พร้อมใจปฏิบัติพัฒนาตน

ภาษาจีนไทยอังกฤษควบคู่                ได้เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกฝน

    ให้ยิ่งใหญ๋ในบรูพาสมนามตน             เราตังเอ็งทุกคนมั่นปฏิญาณ