โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สานสัมพันธ์ชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สานสัมพันธ์ชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB