โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา