ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อภิญญา ประมาณพล (แตงโม )
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 4
อีเมล์ : pramanphlxphiyya@gmail.com
เว็บไซต์ : facebook Apinya Pramanpol
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : นักศึกษา ปริญญาตรี
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ก.ย. 2559,15:15 น.   หมายเลขไอพี : 122.154.3.158


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล