โรงเรียนตังเอ็ง
55 ถ.ศรีจันทร์  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 311470
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 586) 13 ก.พ. 61
แผ่นผับ กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 827) 21 ธ.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1811) 07 ธ.ค. 60
โรงเรียนตังเอ็ง ร่วมแสดงความยินดีกับครูชวัลญา ตั้งบุญทวี ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน (อ่าน 569) 27 ส.ค. 60
โรงเรียนตังเอ็งรับสมัครวัดความรู้ภาษาจีนระดับสากล (YCT), (HSK) (อ่าน 619) 28 มิ.ย. 60
ประกาศ งดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องจากเต็มทุกชั้น (อ่าน 2518) 04 เม.ย. 59
กำหนดการประกาศผลสอบ และจำหน่ายหนังสือ (อ่าน 1203) 03 มี.ค. 59
เด็กหญิงจิราภา ภุมรัตน์มกุล ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาคร (อ่าน 895) 11 ก.ย. 58
นักเรียนโรงเรียนตังเอ็งเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี (อ่าน 2160) 17 ก.ค. 57
โรงเรียนตังเอ็งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 2424) 25 ก.ค. 56