ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนตังเอ็ง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน (อ่าน 8) 10 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 624) 05 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 589) 05 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1076) 04 มี.ค. 63
ยกเลิกงานวันปัจฉิมนิเทศและเปลี่ยนแปลงการเรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 1400) 01 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 497) 01 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 601) 18 ก.พ. 63
กำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 906) 07 ม.ค. 63
ประกาศเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย (อ่าน 600) 25 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 700) 17 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (อ่าน 505) 26 มิ.ย. 62
กิจกรรมสัมพันธ์ผุ้ปกครอง ชั้น ป1 - 3 (อ่าน 700) 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมสัมพันธ์ผุ้ปกครอง ชั้น ป.4 - 6 (อ่าน 547) 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมสัมพันธ์ผุ้ปกครอง ชั้น ม.1 - 3 (อ่าน 548) 18 มิ.ย. 62
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 653) 08 พ.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1076) 11 ก.พ. 62
แผ่นผับ กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1982) 21 ธ.ค. 60
โรงเรียนตังเอ็ง ร่วมแสดงความยินดีกับครูชวัลญา ตั้งบุญทวี ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน (อ่าน 1465) 27 ส.ค. 60
โรงเรียนตังเอ็งรับสมัครวัดความรู้ภาษาจีนระดับสากล (YCT), (HSK) (อ่าน 1312) 28 มิ.ย. 60
ประกาศ งดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องจากเต็มทุกชั้น (อ่าน 3650) 04 เม.ย. 59
กำหนดการประกาศผลสอบ และจำหน่ายหนังสือ (อ่าน 2136) 03 มี.ค. 59
เด็กหญิงจิราภา ภุมรัตน์มกุล ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาคร (อ่าน 1457) 11 ก.ย. 58
นักเรียนโรงเรียนตังเอ็งเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี (อ่าน 3454) 17 ก.ค. 57
โรงเรียนตังเอ็งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 2889) 25 ก.ค. 56