ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาระภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,10:05  อ่าน 628 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันวิสา อนันต์นาวี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,10:04  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายภูวฤทธิ์ ศิริวัฒนะกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,10:03  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางกัญรัตน์ ตั้งบุญทวี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,10:03  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,09:50  อ่าน 624 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสมคิด เเซ่เตียว
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,09:46  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นาวสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,09:43  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,09:37  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางอรพรรณ เรืองภักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,09:37  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งเเสนครูดี ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี เจริญสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,09:37  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..